Вітаю Вас, Гость

У спортивному рибальстві найчастіше для насадки зас­тосовується комбінація опа­риш - мотиль. При дуже мля­вому клюванні, або коли риба дуже дрібна застосовується мотиль без опариша. При сильному клюванні, особливо при лові верховодки або плітки, опариш може засто­совуватися без мотиля.

Інші, насадки використо­вуються надто рідко, особли­во в умовах змагань. Викори­стання інших насадок може бути пов'язане з якою-небудь екзотичною рибою (наприк­лад: коропа можна ловити на мариновану кукурудзу). Якщо у водоймищі дуже багато дрібної риби, а ви полюєте за великою - наприклад, за ля­щем - то можна використати шматочки черв'яка.

Використання опариша з мотилем має безліч переваг:

По-перше: опариш краще за інші насадки тримається на гачку. На одного опариша вдавалося витягнути більше ніж 20 риб.

По-друге: на змаганнях в прикормці присутній мотиль і, отже, він повинен бути при­сутнім в насадці. Мотиль - на­садка дуже хороша, а голов­не універсальна.

По-третє: з мотиля і опа­риша можна зробити як дуже дрібну, так і досить велику на­садку. Все залежить від пе­редбачуваної риби. Якщо Ви ловите дрібну плітку, то над­івайте одного опариша і од­ного мотиля, а якщо велико­го ляща - три опариші і дек­ілька мотилів.

Способи насадження:

- перше, насадження одного опариша і одного мо­тиля. Це прийнятне при лові дрібної риби, або якщо риба у водоймищі стандартна за розміром (може бути і вели­ка). Насад­жувати мотиля практично завжди треба, протикаючи гач­ком голову. Інак­ше мотиль роз­течеться.

- друге, більш велика насадка з тих же опари­ша і мотиля. Два опариша насад­жені не «панчо­хою» а за голову , це дає насадці рухливості.

- третє, спосіб насадження кукурудзи. Декілька зерен зсувається на волосінь, так як на маленький гачок не мож­ливо насадити багато зерен. Насаджувати можна від одно­го до десяти зерен в залеж­ності від розміру риби.

- четверте, надягання черв'яка. Частину черв'яка можна посунути на жилці. Звичайно, на спортив­ний гачок можна насадити або одного дуже дрібного, або половинку середнього черв'яка. А взагалі, для черв­'яків існують спеціальні гачки з борідками на ців'ї для пере­шкоди сповзання черв'яка.